Контакти

ИЗДАТЕЛ: Клуб Спийд Принт ООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА: София 1680
жк. Борово
ул."Родопски извор" 56А, ет. 2, ап. 4
Факс: 950 55 81
Тел. 950 55 80
e-mail: clubs1@clubs1.bg

captcha