Новини

Еволюционни промени в ръководството на групата Монбат

11.08.2017, ClubS1

Базираният в София производител на оловно-кисели акумулаторни батерии Монбат АД е една от най-големите български компании. Монбат е основана през 1959 година, приватизирана е през 1998 година и оттогава се превърна в най-големия производител на батерии в Източна Европа със заводи за производство и рециклиране в три различни държави в региона. Монбат изнася продукцията си в над 60 страни в целия свят и благодарение на вертикално интегрираната си структура устойчиво генерира марж над средните пазарните нива. 

След като наскоро придобива 100% от двете немски компании Gaia Akkumulatorenwerke GmbH (ГАЯ Акумулаторенверке ГмбХ) и EAS Germany GmbH (ЕАС Германия ГмбХ), Монбат АД ще капитализира съществуващите в двете слети дружества опит и експертни познания и умения в литиево-йонната област и ще се фокусира върху разширение на производствения капацитет и комерсиализиране на новоразработената клетъчна технология. 

Това наложи г-н Петър Бозаджиев да поеме задачите на изпълнителен директор на икономическата група Монбат. Той ще бъде на пряко подчинение на Атанас Бобоков в качеството му на главен изпълнителен директор и председател на Борда на директорите на Монбат АД. 

Г-н Бозаджиев е активно въвлечен в развитието и устойчивия растеж на икономическата група Монбат, която от пазарна капитализация 96 милиона евро през 2012 достига 227 милиона евро към настоящия момент. През последните пет години г-н Бозаджиев бе групов финансов директор на Монбат, както и пряк ръководител на дългосрочната програма за оптимизация и усъвършенстване на групата.  

Г-н Бозаджиев също така ще поеме позицията на главен мениджър на Monbat holding GmbH - компанията, чрез която ще се трансформират новопридобитите компании в областта на литиево-йонни батерии - Gaia и EAS Germany. Това е област, чрез която Монбат ще диверсифицира бизнеса си през следващите пет години.

Петър Бозаджиев има дългодишен опит в областта на корпоративно управление и бизнес трансформации, което е било обект и на неговата пряка дейност като ръководител в PwC Consulting, IBM Global Business Services и KPMG Operational Restructuring. 

Виктор Спириев заема позицията на групов финансов директор на групата Монбат като естествен първоприемник на г-н Бозаджиев. Г-н Спириев ще продължи процеса на разгръщане и модернизиране на финансовата функция в контекста на непрекъснат растеж на групата и продължаващо усъвършенстване на отчетността към институциите и инвестиционната общност. Отговорностите му като част от финансовия екип на Монбат, Приста Ойл като старши съдружник в PriceWaterhouseCooper до момента са включвали бизнес планиране, управленска отчетност и мениджмънт рипортинг, краткосрочно и дългосрочно структуриране, планиране и управление на финансови ресурси, управление и финансово контролиране на бизнес процеси.

Вашите коментари

Напиши коментар

CAPTCHA Image Презареди снимката